เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินกิจการเมื่อปี 2526 และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2534 โดยเริ่มต้นธุรกิจด้วยการเป็นผู้ผลิตแผ่นฟิล์ม โอ.พี.พี. (Oriented Polypropylene Film) ต่อมาได้ขยายสายการผลิตไปสู่ผลิตภัณฑ์ฟิล์มพลาสติกและวัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์อีกหลายประเภท ด้วยความที่มีคุณภาพได้มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้บริษัทฯ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

  บทความ

1
2
3
4

POF Shrink Film 
เป็นฟิล์มบางใส มีความแข็งแรง และอ่อนนุ่ม การหดตัวคงที่ และสมดุลในระหว่างการบรรจุ สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง...
 More>>


OPP Heat Sealable 
เป็นฟิล์มใส บาง แต่มีคุณสมบัติแข็งแรงกว่าฟิล์มที่ผลิตด้วยกรรมวิธีอื่น จึงเหมาะสำหรับเครื่องบรรจุหีบห่อที่มีความเร็วสูง...
 More>>


Sticker Labels 
ไทย โอ.พี.พี.ฯ สามารถตอบสนองงานพิมพ์ฉลากกาว สำหรับบรรจุภัณฑ์ได้ทุกรูปแบบ ด้วยความสามารถในด้านการพิมพ์ด้วยระบบที่ทันสมัย...
 More>>


Cast PP / PE 
Polyethylene & polypropylene film is produced under process T-die extrusion with advantage of good thickness variation and outstanding level clarity.
 More>>  ข่าวสารและกิจกรรมประจำวัน

ไม่พบข้อมูล

  วิดีโอ