ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ Import - Export
จำนวน: 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร:
วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรีขึ้นไป 
อายุ     24  ปีขึ้นไป
เพศ    ชาย / หญิง
ประการณ์การทำงาน    มีประสบการณ์ด้านงานนำเข้า – ส่งออก


หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.จัดทำเอกสาร Invoice, Packing list, BL, Po, LC
2.ตอบโต้ สื่อสาร E-mail กับลูกค้าต่างประเทศได้ดี
3. ติดต่อประสานงานกับชิปปิ้งและศุลกากร
4.ดำเนินการกระบวนการขนส่งสินค้าจากท่าเรือ / Airport
5.งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายฯ
 
บุคลิกภาพ
1.  คล่องแคล่วว่องไว
2. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
3. ละเอียดรอบครอบแม่นยำ

ความสามารถพิเศษ
สามารถอ่าน  พูด  เขียน  ภาษาอังกฤษได้ ตอบโต้สื่อสารรับ- ส่ง E-mailได้  และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้  เช่น  MS Word, Excel, PowerPoint, มีความรู้เรื่อง Incoterm

สนใจกรอกใบสมัครออนไลน์ คลิก ใบสมัคร

หรือ ส่งประวัติ มาที่ อีเมล akkraporn.b@topp.kimpai.com / vallapa.s@topp.kimpai.com
สำหรับผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเชิญเข้ามาสัมภาษณ์ สนใจติดต่อ สอบถามได้ที่ คุณอัครพร 095-4604574 /02-6781051-5 ต่อ 589
ประสบการณ์: 2 ปี
วันลงประกาศ: 14 July 2020
Interested applicants are requested to mail their CV at hr@topp.co.th. Only shortlisted candidates would be invited
for an interview.